Eling Eling Umat

Eling eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang berjamaah
Sholat shalat shalat
Eta kawajiban urang keur di dunya
Kangge bekel jaga urang di akherat

Eling eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang berjamaah
Sholat shalat shalat
Eta kawajiban urang keur di dunya
Kangge bekel jaga urang di akherat

Urang tos terang sadayana
Nu namina muslim teh saatos ngucapkeun
Ngikrarkeun dua kalimah syahadat
Teras urang ngalaksanakeun kawajiban sholat nu lima waktu
Kedah tepat waktu
Ulah hilap ulah telat
Kumargi sholat nu tos kaliwat moal tiasa deui
Kudu sapanjang hayat

Eta sholatna genah tumaninah
Kedah khusu
Komo deui mun sholatna asa diburu-buru
Sholatna mugia sama kedah khusyu
Manjatkeun sagala doa nu dipanuju
Ka Allah robbana walakah hamdu
Ya Allah mugia doa-doa nu ku urang dipanjatkeun, dikabulkeun

Eling eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang berjamaah
Sholat shalat shalat
Eta kawajiban urang keur di dunya
Kangge bekel jaga urang di akherat

Yu mangga ka sadayana
Urang lereskeun sholat urang sadaya
Subuh lohor ashar maghrib sareng isya
Ulah hilap ku urang dilakukeun kumargi eta kawajiban
Sareng sholat teh tihangna agama
Sing saha-saha jalma nu ngadegkeun sholat
Berarti jalma eta ngawangun agama
Eta sholatna berjamaah
Tingkatkeun ukhuwah Islamiyah
Nanjeurkeun tali silaturahmi
Kengeng berkah ridho ilahi
Allah nu maha kawasa
Mugia ngabulkeun du'a-du'a urang sadaya

Eling eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang berjamaah
Sholat shalat shalat
Eta kawajiban urang keur di dunya
Kangge bekel jaga urang di akherat