Cinta Munggaran

duh meni bagja numpak delman paduduaan
jeung panutan hate, silih ciwit silih oconan
duh meni eat sapanjang nu kaliwatan
suit-suitan pedah urang silih kiceupan

(aeh pa kusir pasti eraeun ngareret kawas kabitaeun)
lieuk deui, lieuk deui, abi asa kaisinan
(prak topprak toprak hey lengkahna kuda kawas sora nu ngalekleukan)
nambah suka urang duaan, tali asih cinta munggaran