Talak Tilu

Mana nyeri, nyeri nyeri teuing
Ceurik ati ditambelarkeun
Henteu beunang ku disabaran
Aduh alah ieuh tega teh teuing

Indit sore kurunyung geus subuh
Abdi tunduh mukakeun tulak
Batin nyeri ceurik sorangan
Aduh alah ieuh tega teh teuing

Nyeri nyeri nyeri
Moal beunang diubaran
Kajeun tutumpuran
Paeh ge teu panasaran
Meungpeung ngora keneh
Meungpeung urang can batian
Pek geura serahkeun
Talak tilu sakalian

Henteu butuh lalaki curaling
Boga rasa sok ieu aing
Henteu robah teu eling eling
Aduh alah ieuh tega teh teuing

Tidak ada komentar: