Mangle

Ampuh lungguh someah
Tara rucah awuntah
Resep cicing di imah
Babalik pikir…

Ka bioskop sok ngampleng
Ka derenten ge suwung
Ka pagade ge lebeng
Babalik pikir…

Di tepas teu tembong
Bumi siga kosong
Horeng susulumputan
Ieuh sieun rekening…

Cipt. Mang Koko

Tidak ada komentar: