Panon Hideung

Panon hideung
Irung mancung
Pipi koneng
Putra Bandung
Putra saha
Di mana bumina
Abi reseup
Kaanjeunna
Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate abdi
Sararedih
Teu emut dahar
Teu emut nginum
Emut kanu kasep
Panon hideung


Tidak ada komentar: