Situ Aksan

Situ Aksan.....Situ Aksan
Pelesiran jeung lalayaran
Andom suka seuseurian
Sempal guyon jeung gogonjakan

Situ Aksan.....Situ Aksan
Matak betah mapay tambakan
Dipasieup kekembangan
Matak seger nu jalan-jalan

Situ Aksan.......Situ Aksan
Keur panglipur manah sungkawa
Tempat sirna pangbeberah
Nu nandang lara asmara

Situ di Kota Bandung
Panundung pikir keur bingung
Situ Aksan tempat resmi narik asih
Cain cur cor hejo beresih
Mayarna teu sabaraha
Nu teu mampuh ge kaduga

Situ Aksan..............Situ Aksan
Silih kaleng hiji pasangan
Tepak toel gogonjakan
Horeng geuning anyar tunangan1 komentar:

xamthone plus mengatakan...

terima kaih sudah berbagi lirik nya !