Maripi

Gunung tampa tutugan
Gunung Galunggung kapungkur
Gunung Sumedang katunjang
Talaga Soka wayahna

Rangecik di tengah leuweung
Rakun di sungkun sumoreang
Hanteu di teang
Tarima raga wayahna rangecik
ti tengah leuweung

Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan

Burudul menak ti Kidul
Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Di rarawat hoe wulung

Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan

Berebet menak ti kaler
Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Di rarawat hoe loreng

Dadap cangkring dina gawir
Ngajajar pa antai antai
Mana gening
Awi temen awi gombong
Daunna pating arurag

Ka tebak ku angin bajra
Leuleus raden
ngilicir di sada henteu ting koceak
Pating koceak
Koreak pating koceak

Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan

Torojol menak ti Kulon
Gotongan dog dog kaliwon
Tatak kendang kulit Bagong
Dirarawat hoe wolong

Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan

Burudul menak ti Kidul
Gotongan parabot degung
Tatak kendang kulit maung
Di rarawat hoe wulung

Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan

Berebet menak ti kaler
Gotongan parabot topeng
Tatak kendang kulit banteng
Di rarawat hoe loreng

Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan
Engklak engklakan Maripi lucu pisan
Barudak urang Ngariung di buruan

Gapura Cinta

Dina gapura cinta
Anjeun datang, datang nembongan
Mawa panghareupan
Mekarkeun kembang katresna

Dina jandela rasa
Anjeun pasrah
Dirangkul asmara
Teu daya nampi kaasih
Nu meulit jeroning ati

Dina gapura cinta
Urang silih rangkulkeun panangan
Geterna nembus kana dada
Ngahudang rasa kaheman

Munggaran kenal ku teu pira
Tepang na uleman
Waktos harita rerencangan
Pesta pangantenan

Dina gapura nya didinya
Janten panineungan
Salira neuteup semu geugeut
Imut bangun ngaheureuyan

Gapura cinta
Jalan nu munggaran
Medalna asmara

Gapura cinta
Lawangna kaheman
Pantona katresna

Gapura cinta
Dipapaes kembang
Kembang pangharepan

Gapura cinta
Weweg ajeg panceg
Lir asih urang duaan

Tauco Cianjur

Lamun urang sok ka Cianjur
Mo poho oleh-oleh nu mashur
Rencang sangu matak uruy
Ata tauco Cianjur
Ngolebat lauk emas bibitna
Komo mun seug geus jadi paisna
Langkung ni’mat dituangna
Mo aya bandingan nana

Ngagelikna sora suling
Kacapina nu ngajentring
Haleuang sora tembangna

Cipt. M. Yasin

Mojang Priangan

Angkat ngagandeuang
Bangun taya karingrang
Nganggo sinjang dilamban
Mojang priangan

Mun di erok denok
Mun disanggul ayu
Mun disinjang lenjang
Mojang priangan

Diraksukan kabaya
Nambihan cahayana
Dangdosan sederhana
Mojang priangan

Umat-imut lucu
Sura-seuri nyari
Larak-lirik keupat
Mojang Priangan

Mojang ti Priangan
Lucu sae atikan
Sae basa sopan
Mojang Priangan


Malati du Gunung Guntur

Melati di Gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sesetraning rasa
Jadina dina mumunggang
Leuweung larangan
Malati di Gunung Guntur
Hanjakal henteu dipetik
Beja geus aya nu boga
Ngahaja melak didinya
Para guriang
Ayeuna keur geus jauh
Malati sosoca gunung
Boa geus aya nu metik
Duka ku saha
Kamari jol aya beja
Malati ratna mumunggang
Pajar can aya nu metik
Duka kunaon
Malati di Gunung Guntur
Ligar dina panineungan
Na saha nu baris metik
Kuring mah da puguh jauh
Biheung kadongkang

Cipt. Mang Koko

Panon Hideung

Panon hideung
Irung mancung
Pipi koneng
Putra Bandung
Putra saha
Di mana bumina
Abi reseup
Kaanjeunna
Siang wengi
Kaimpi-impi
Hate abdi
Sararedih
Teu emut dahar
Teu emut nginum
Emut kanu kasep
Panon hideung


Karatagan Pahlawan

Teu honcewang sumoreang
Tekadna pahlawan bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana
Berjuang keur lemah cai
Lali rabi tur tegang pati
Taya basa menta pamulang tarima
Iklas rido keur korban merdeka

Sinatria danalaga
Bela bangsa jeung nagara
Dibarengan tekad suci
Berjuang keur lemah cai
Teu ngingetkeun ka dirina
Asal nagri bangsa waluya
Kadar jembar raharja mukti wibawa
Gembleng tujuan Pahlawan Bangsa

Layung Beureum

Layung beureum...
Luhur gunung
Mukakeun rasa tunggara

Layung beureum narembongan
Kananga ge ngarangrangan
Panutan nu kungsi nyarengan
Ayeuna tinggal lamunan

Kiwari tinggal waas na
Ngupahan paitna rasa
Kabagjaan nu kungsi kasorang
Ayeuna tinggal tunggara

Cinta, cinta urang
Ayeuna tinggal lamuna
Duriat, duriat urang
Ayeuna ukur waasna

Bagja, bagja urang
Ayeuna tinggal impian
Deudeuh, deudeuh keur urang
Ayeuna tinggal kalangkang

Karunya

Karunya nya nya aduh karunya
Hayang ngapung ngawang-ngawang teu boga jangjang
Arek mipit bentang nu nenggang nu geulis anggang ka sorangan
Duh aduh karunya

Karunya nya nya aduh karunya
Kahayang hanteu kadongkang da puguh anggang
Najan hate hayang ka bulan pamohalan rek kasorang
ngan ukur kahayang

Sok karunya kanu loba kahayangna
Cinta palsu ngan saukur saliwatan
Cinta monyet eta mah keur kaulinan
Cinta nu asli cinta sajati

Karunya nya nya aduh karunya
Kahayang hanteu kadongkang da puguh anggang
Najan hate hayang ka bulan pamohalan rek kasorang
ngan ukur kahayang

Karunya nya nya aduh karunya
Hayang ngapung ngawang-ngawang teu boga jangjang
Arek mipit bentang nunenggang nu geulis anggang ka sorang
Duh aduh karunya

Karunya nya nya aduh karunya
Kahayang hanteu kadongkang da puguh anggang
Najan hate hayang ka bulan pamohalan rek kasorang
ngan ukur kahayang

Sok karunya kanu loba kahayangna
Cinta palsu ngan saukur saliwatan
Cinta monyet eta mah keur kaulinan
Cinta nu asli cinta sajati

Karunya nya nya aduh karunya
Kahayang hanteu kadongkang da puguh anggang
Najan hate hayang ka bulan pamohalan rek kasorang
ngan ukur kahayang

Bandung

Ari imut-imut Bandung
Kota diriung ku gunung
Dikantun montel katineung
Paanggang muntang kamelang

Ari layung-layung Bandung
Kahibaran seneu gunung
Mangsa tandang makalangan
Najeurkeun kamerdekaan

Ari duyun-duyun Bandung
Dibelaan heurin ku tangtung
Bongan dilak-dilak bentang
marakbak lampu baranang

Ari pamor-pamor Bandung
Nembus wates gunung-gunung
Sumirat maratan jagat
Katelah kota sahabat

Bandung dilingkung gunung
Bandung sumirat maratan jagat

Layung Galunggung

Layung luhureun Galunggung
Marengan wanci sareupna
Surya ngampih pabuburit
Pamit kacaangna beurang

Duaan waktu harita, babarengan nyulam cinta
Bari pinuh pangharepan
Bagja pinuh pinekanan

Layung luhureun Galunggung
Kunaon leungit teu pamit…leungit teu pamit
Boa teuing cinta urang
moal lana papanjangan

Layung luhureun Galunggung
Undurna kawas nu pundung…kawas nu pundung
Boa pasini ngajangji
Kapupus moal ngajadi

Duaan waktu harita, babarengan nyulam cinta
Bari pinuh pangharepan
Bagja pinuh pinekanan

Layung luhureun Galunggung
Kunaon leungit teu pamit…leungit teu pamit
Boa teuing cinta urang
Moal lana papanjangan

Layung luhureun Galunggung
Undurna kawas nu pundung…kawas nu pundung
Boa pasini ngajangji
Kapupus moal ngajadi

Pileuleuyan

Hayu batur hayu batur
Urang kumpul sarerea
Hayu batur hayu batur
Urang sosonoan heula

Pileuleuyan pileuleuyan
Sapu nyere pegat simpay
Pileuleuyan pileuleuyan
Paturay patepang deui

Amit mundur amit mundur
Amit ka jalma nu rea
Amit mundur amit mundur
Da kuring arek ngumbara

cipt. Mus K. Wirya

Mawar Bodas

Mapay jalan satapak
Ngajugjug ka hiji lembur
Henteu karasa capena
Sabab aya nu diteang

Hujan angin dor dar gelap
Hunteu aya keur ngiuhan
Sanajan awak rancucut
Teu paduli kajeun teuing

Nu penting mah asal nepi
Ka tempat anu di tuju
Rek ngalongok mawar bodas
Nu moal lila ka ala

Sugan tea moal gagal
Kembang geus aya nu boga
Balik teh asa hoream leumpang ge asa ngalayang
 
Teu kasawang ti anggalna
Teu kapikir ti tadina
Lamun bakal nyeri hate
Hoream teu sudi teuing
Mikiran pipanyakiteun
Mikiran pipanyakiteun

Sapu Nyere Pegat Simpay

Ririungan urang karumpul
Meungpeung deukeut hayu urang sosonoan
Macangkrama bari ngawadul
Urang silih tempas silih aledan

Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun
Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang

Sapu nyere pegat simpai, bakal kasorang
Takdir ti gusti hyang widi, pasti kalakon
Urang rek papisah, urang rek pajauh
Meungpeung deukut, hayu urang sosonoan

Hayang Kawin

Hayang Kawin win win win Hayang kawin
Geus teu tahan mang tauntaun bubujangan
Hayang Kawin win win win Hayang kawin
Geus teu kuat beurang peuting duh ngajablay

Era ku tatangga eujeung babaturan
Loba nu nyeletuk cenah kuring bujan galapuk
Isin ku pa RT isin ku pa RW
Sering ngalelewe cenah teu payu ka awewe

Hayang Kawin win win win
Hayang kawin euy..

Ema.. Bapa.. Cing pangneangkeun jodo
Kuring embung boga titel jomblo
Ema.. Bapa.. sok pangmilihkeun calon
Asal ulah urut ucing garong

Keun bae randa ema..
Randa bengsrat anyar pegat ema..
Komo parawan ema..
So pasti paten
Masih disegel masih disegel
gel.. gel.. gel.. gel..

Duriat Madinah

Waktu urang patepung deudeuh
Layung koneng mayungan masjid nabawi
Dikersakeun bada maghrib urang wanoh
Nu jadi saksina madinah al munnawaroh

Ku kersaning nu maha suci
Pa amprok di dinana tawaf jeung sa’i
Teu ras pada mengtangtu kadi multajam
Mihareup duaan deukeut silih pikaheman

Duriat Ka ajeun jeung ka tanah suci
Duriat nu gumuruh dina ati
Duriat ka anjeun jeung ka tanah suci
Duriat nu ngaguruh dina ati

Reff:
Rukun yamman hajar aswad
Hijir ismail jeung anjeun
Ngawakun rasa kasono moal bosen moal poho
Geuning aya ridho gusti
Ayeuna urang ngajadi
Hoyongna patilas deui jaga mun ibadah haji

Curug Cinulang

Di Curug Cinulang
Bulan bentang narembongan
Hawar-hawar aya tembang
Tembang asih tembang kadeudeuh duaan

Di Curug Cinulang
Batin ceurik balilihan
Numpang kana panghareupan
Cinta urang mugi asih papanjangan

Kabaseuhan cai kaheman
Kaceretan ibun kamelang
Mengket pageuh geter rasa kahariwang
Hariwang cinta urang panungtungan

Talaga Reumis

Talaga reumis
Talaga nu jadi saksi
Waktos urang paheut janji
Pasini pakait ati
Pasimpay rasa satia
Duh bagja saksina Talaga Reumis

Talaga reumis
Talaga endah romantis
Tempat urang ngumbar asih
Ngamprokkeun rasa kasono
Nyacapkeun rasa katresna
Duh endah di sisi Talaga Reumis

Di sisi Talaga Reumis
Cinta mekar karembangan
Di sisi talaga reumis
Carita pinuh mamanis
Di sisi talaga reumis
Asih nyanding kabagjaan
Di sisi talaga reumis
Nyipta rasa nu romantis

Urang anteng... paduduaan
Mancing rasa... asih kaheman
Puseurna… useup kageugeut
Gupayna... geleng kadeudeuh
Nganggo jeujeur.... pangharepan
Ngantos geterna kukumbul kalbu
Surser rasa kasambut cinta
Pinanggih bagja di talaga

Urang anteng... paduduaan
Ngahaleuang... tembang kasmaran
Ngahariring...ririh kaheman
Ngagalindeng..lagam katineung
Lirih asih... pamatri ati
Tembang tresna panyimpay rasa
Lagu syahdu mepende kalbu
Ngahudang cinta di talaga

Ayun Ambing

Deungkleung dengdek
Anaking jimat awaking
Geura bobo
Panutan kalbu
Ema hidep aya di pangumbaraan
Nyiar rizki buburuh jadi TKI
Deungkleung dengdek
Anaking di ayun ambing
Ulah rungsing tepung jeung peuting
Anggur nyaring na mangsa keur sepi jempling
Ngadu'a Ema hidep enggal mulang

Ukur cimata nu jadi ubarna
Rasa kasono
teu weuleh ngadodoho

Sanajan urang paanggang
Hate mah paanjang anjang
Sanajan urang papisah
Ka Gusti Urang sumerah diri

Kieu buktina
Kedah kieu nasibna

Bobotoh Sajati

Persib nu urang Bandung
Urang dukung urang dukung babarengan
Sing apik pertaliti maen cantik jeung strategi
Pasti loba nu simpati

Eleh menang geus biasana
Yang penting mah yang penting mah
Urang Bandung harus bangga
Mun masyarakat Kota Bandung
Milu nyeungitkeun ka persib
Jadi bobotoh sajati

Aki aing
Ngadukung persib
Nini aing
Ngadukung persib
Salelembur
Ngadukung persib
Ceuk aing ge
Menang persib

Viking ge
Ngadukung persib
Laskar biru
Ngadukung persib
Blue ranger
Ngadukung persib
Bomber ge
Ngadukung persib

Persib Euy

Masyarakat kota Bandung (bobotoh persib)
Nu sajati
Hayu baraya dukung persib
Dukung dukung suyunan

Tuh pajabat Kota Bandung (ngadukung persib)
Nu geus pasti
Ulah ringrang jeung salempang
Tungtungkeun mawa sengit Kota Bandung

Bobotoh araman
Anu nongton tangtu nyaman
Komo main gesit
Cingcirining eta persib
Persib main cantik
Kang Yosi ngeunah seuri
Komo mun juara
Kang Dada bakal senang

Budak Jalanan

Ceuk batur mah kuring teh budak jalanan
Gawe ukur ngamen dina kandaraan
Sabenerna hate ngarasa nalangsa
Puguh hirup ragap taya
Kolot teu apal dirupa
Jeung deui duka di mana

Mun panas
Kapanasan

Mun hujan
Kahujanan
Mun reup peuting ngadon sare di emperan
Da puguh hirup di jalan
Hanteu boga petempatan
Pikeun pangbalikan

Timana  timana atuh timana
Diri kuring timana atuh asalna
Kumaha…kumaha.. atuh kumaha
Diri kuring na kumaha mimitina
Ya Allah paparin abdi pituduh
Na dimana kolot abdi teh ayeuna..

Cinta

Cinta lir ibarat kalangkang
Deukeut anggang bisa diatur ku urang
Cinta bisa ilang jeung nembongan
Repok jodo akhirna datang sorangan

(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta manjangkeun carita
(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta panjang lalakona...

Cinta lir ibarat nu geulis
Geura endah ti mawu sewu mamanis
Cinta perlu jalan anu lueus
Solo goto tapakan di anggang putus

(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta penuh pengorbanan
(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta penuh kasadaran

Cinta datangna teu kaharti
Gandrung ewuh mikangen ngungkapin ati
Cinta matak anteung beurang peuting
Ngadak-ngadak dunya asa nu sorangan

(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta mangkat mega endah
(aduh aduh cinta) (aduh aduh cinta)
Cinta tembang kanyaan

Sasak Rajamandala

Di beh kulonen
Pengkolan nu ka Saguling
Aya sasak anu jadi panineungan kuring
Sasak panjang nu nepungkeun Bandung Cianjur
Liliwatan balarea mentas walungan Citarum

Nu katelahna nya Sasak Rajamandala
Sasak cukang palantara cinta kuring jeung manehna
Cinta mimiti nu cenah
Hese pohona
lami ngancik dina ati sumelap dina rarasa

Di sasak Rajamandala, otel kelet nu munggaran
Rek ngajak pacantel soca, keleket hate deg-degan
Ka Sasak Rajamandala hayang geura ngaibeuran
Yen kuring teu reujeng manehna
Kiwari geus baranahan

Potret Manehna

Potret manehna
Nu katampa minggu kamari
Dipiguraan
Disimpen dihade-hade

Anteng diteuteup
Jadi batur dina simpe
Aduh endahna
Mapaesan taman hate

Potret manehna, potret manehna
Ditilik di sidik-sidik
Diteuteup di bulak-balik
Ku manis bae

Potret manehna, potret manehna
Socana, imutna, teuteupna sagalana
Ngan keur kuring bae

Potret manehna, potret manehna
Wawakil jirim jinisna
Tanda satia ngarah kangen salilana
Jadi bukti najan anggang langka tepang
Potret anu digugulung potret manehna.