Mangle

Ampuh lungguh someah
Tara rucah awuntah
Resep cicing di imah
Babalik pikir…

Ka bioskop sok ngampleng
Ka derenten ge suwung
Ka pagade ge lebeng
Babalik pikir…

Di tepas teu tembong
Bumi siga kosong
Horeng susulumputan
Ieuh sieun rekening…

Cipt. Mang Koko

Tibelat

Ukur sareret teuteup saliwat
Tapi duriat tumapel masket

Matih lir peurah diri sumerah
Kumambang asih
Neang pangeunteupan deudeuh

Diri ngambang kabandang kajamparing ku manehna
Diri nguyung kapentang ngalanglayung ku manehna

Kamana atuh kamana
Neang manehna
Metik atina
Sareret jeung saliwat
Mawa tibelat
Sesah hilapna

Reret manehna
Teuteup manehna
Seukeut pamorna
Ngahudang cinta

Gandrung tibelat
Liwung kabandang
Hate micangcang
Beurang jeung peuting

Raray kagambar
Hate gemeter
Hayang patepung
Sugan asih bisa nyanding

Diri ngambang kabandang kajamparing ku manehna
Diri nguyung kapentang ngalanglayung ku manehna

Kamana atuh kamana
Neang manehna
Metik atina
Sareret jeung saliwat
Mawa tibelat
Sesah hilapna

Jamparing asih
Nembus kadeudeuh
Daya asmara
Kembangna cinta

Cipt. Nano S

Jalir Jangji

Teu lami sasasih deui
Asih urang bakal ngahiji
Teu weleh dianti-anti
Bakal nyorang laki rabi

Awas ulah robih deui
Komo deui rek jalir jangji
Estu cinta ukur hiji
Nepi ka dijemput pati

Nya abdi sareng salira
Pada pada mikacinta
Susah senang sesarengan
Pait manisna dua..an…

Ulah jalir jangji
Ulah jalir jangji
Komo deui aya niat nganyenyeri

Ulah jalir jangji
Ulah jalir jangji
Komo deui aya niat gaduh deui

Kadeudeuh nu urang
Kaheman keur urang

Sumedang

Kota leutik camperenik
Najan leutik tapi resik
Ngaliwat Cadas Pangeran
Mmmh, kota Sumedang

Dipapaes ku Cipeles
Tampomas nu matak waas
Cimalaka pamandian
Ngagenyas caina herang

Jajaka sareng nyi mojang
Indit mawa sari asih
Nyacapkeun rasa katineung
Cimalaka jadi jugjugan

Caang bulan opat welas
Caang mabray cahayana
Nambah endah katinggalna
Kota Sumedang

Ojeg

Aduh bagja pisan
Narik ojeg ngalarisan
Nu numpakna geulis pisan
Hate sok seseredetan

Keur kasalemetan
Nu geulis kedah nyepengan
Sanes akang teu uyahan
Cunihin teu pisan-pisan

Ulah sok ugal-ugalan di jalan
Kebut-kebutan keur jalan
Bisi balikna tinggal ngaran

Ulah sok ugal-ugalan di jalan
Kebut-kebutan keur jalan
Mun nabrak budak digebugan

Ojeg
Ongkos ngajegang
Lamun ngojeg ulah parebut penumpang

Ojeg
Ongkos ngajegang
Lamun ngojeg tong bari mikiran hutang

Komo deui lamun narik bau ao
Nya dijamin penumpang nyebut nu gelo

Punclut

Dikalereun kota Bandung .
Aya tempat nu endah tur tumaninah.
Desa leutik rareusik
Camperenik menarik.
Pangjugjugan kulawarga sukan-sukan.

Jalan nanjak pungkal-pengkol .
Pamandangan nu endah tur matak betah.
Sajajalan nudagang ngajalajar naratay.
Landong cape murak timbel bari balakecrakan

Reff.
Punclut tempat sukan-sukan .
Di Punclut tuang balakecrakan.
Sangu timbel ditumpangan pais peda (raos).
Lalab atah dicoel na sambel ledok (pedo).
Matak poho nutuang sok beuki ponyo.
Katagihan unggal minggu jadi langganan

Hamdan

Hamdan lirobbil ‘alamien
Allohu rohman warrohim
Qodkoruba fatul mubin
Innahu huas samiul alim

Puji kagungan pangeran
Nu Maha Welas tur Heman
Gusti mangka muka pura bagja
Alloh ya Robbi Mantenna Maha Uninga

Solawat solawatan
Barokat barokatan
A’la Muhammad Rosulih
Wa’ala ali wasohbih

Salam sinareng solawat
Muga netes ka Muhammad
Natrat ka para Karabat
Para ahli jeung sahabat

Cipt. Mang Koko

Dalingding Asih

Dalingding asih nu kuring
Dalingding asih nu urang
Ngalangkang, ngalangkang galeuh lamunan
Ngagalindeng tembang tilam kamelang

Dalingding asih nu kuring
Dalingding asih nu urang
Ngalangkang, ngalangkang galeuh lamunan
Ngagalindeng tembang tilam kamelang

Basa kuring arek miang,
Anjeun jajap ngahaleuang,
lawung patarema gandung,
Geter rasa cumarita
Duh kudu paanggang

Dalingding asih jatining asih
Jadi angkeuhan urang duaan
Di pengkolan urang pisah
Ret katukang sumoreang duh…

Dalingding, ngageuri diri
Sorana kantun harewos
Hawar-hawar ngajauhan
Teuteup geugeut jeung gugupay
Duh… tembong deui gupay deui

Cipt. Ubun K

Talak Tilu - Sule

Mana ngeunah, ngeunah ngeunah teuing
Batin seuri di tambelarkeun
Pamajikan teu eling-eling
Aduh alah ieung
Sabodo teuing

Indit isuk kurunyung geus subuh
Sirah jangar mukakeun tulak
Henteu robah teu eling-eling
Aduh alah ieung
Nyusahkeun aing

Nyeri-nyeri nyeri moal benang di ubaran
Kajen tutumpuran paeh ge teu panasaran
Najan ngora keneh
Najan urang geus batian
Ku aing serahkeun
Aing mah rek kawin deui

Henteu butuh awewe curaling
Boga rasa sok ieu aing
Ka salaki wani nampiling
Aduh alah ieung
Siga ucing gering

Nyeri nyeri moal beunang di ubaran
Kajen tutumpuran paeh ge teu panasaran
Najan ngora keneh
Najan urang geus batian
Ku aing serahkeun
Aing mah rek kawin deui

Henteu butuh awewe curaling
Boga rasa tah ieu aing
Ka salaki wani nampiling
Aduh alah ieung
Siga ucing gering

Mana ngenah ngenah ngenah teuing
Batin seuri di tambelarkeun
Pamajikan teu eling-eling
Aduh alah ieung
Sabodo teuing

Indit isuk ngurunyung geus subuh
Sirah jangar mukakeun tulak
Henteu robah teu eling-eling
Aduh alah ieung
Nyusahkeun aing

Rap:
Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten,
Blos ka kolong bapa satar buleneng,
Cing geura eling ngarah teu ditamelarkeun,
Pasti dirojong ngarah hirup teu baluang

Ding ding kiripit
Tulang bajing kacapit
Kacapit ku bulu pare
Bulu pare seuseukeutna
Jol pa dalang, Jol pa dalang,
Jol pa dalang mawa randa kawinkeun

Nyeri-nyeri moal benang di ubaran
Kajen tutumpuran paeh ge teu panasaran
Najan ngora keneh
Najan urang geus batian
Ku aing serahkeun
Aing mah rek kawin deui

Nyeri-nyeri nyeri moal beunang di ubaran
Kajen tutumpuran paeh ge teu panasaran
Najan ngora keneh
Najan urang geus batian
Ku aing serahkeun
Aing mah rek kawin deui

Kalangkang

Mungguhing dina impenan
geuning sakitu deudeuhna
kanyaah nu wening bersih
satia jadi kakasih

Mungguhing dina impenan
geuning sakitu leahna
pameunteu marahmay manis
teu isin ka ambung damis

Rambut panjang nu ngarumbay
disangka panangan ngambay
lalaunan raray tanggah
rangkulan karaos pageuh


Luhur pasir tepung deudeuh
perlambang asih nu mekar
kabagjaan nu duaan

nu duaan

Hanjakal.. hanjakal teuing
endah ngan ukur kalangkang
harepan.. harepan diri
sing nyanding jeung kanyataan

Pabaliut

Kuring bogoh ka Entin
Entin bogoh ka Rustam
Rustam bogoh ka Oneng
Oneng bogoh ka Darman

Darman bogoh ka Acah
Acah bogoh ka Unang
Unang bogoh ka Edoh
Edoh bogoh ka Dayat

Dirasa-rasa
Beuki karasa
Dipikir-pikir
Beuki kapikir
Bumi alam bumi alam asa nguir
Mikiran cinta jadi panas gulicir

Dirasa-rasa
Beuki karasa
Dipikir-pikir
Beuki kapikir
Nu dicinta balik nu di jiga bacir
Tungtungna mah aral bulu irung we

Dayat bogoh ka Mumun
Mumun bogoh ka Edeng
Edeng bogoh Ecin
Ecin bogoh ka Oyo

Oyo bogoh ka Epon
Epon bogoh ka Kurdi
Kurdi bogoh ka Embe
Embe bogoh ka Kuring

Urang Sunda

Urang sunda ka marana
Urang sunda di marana
Urang sunda urang mana
Urang sunda anjeun saha

Naha ngan saukur nu ngeusian Pulau Jawa
Naha ngan saukur lalajo bari tumenta
Gancang geura hudang buka ceuli buka mata
Geura tembongkeun urang sunda oge bisa

Tembongkeun urang ge bisa mela nagara
Tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin
Urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa
Lain saukur bisa unggut jeung kumawula

Si Kabayan urang sunda
Urang sunda lain si Kabayan
Si Kabayan urang sunda
Urang sunda ulah jadi si Kabayan

Anu karesepna ngan ukur ngagere ceuli
Anu karesepna ngan ukur heuay nundutan
Anu karesepna ngan ukur diuk ngalamun
Atawa calangap ngitungan bentang di langit

Mun urang kabeh reueus jadi urang sunda
Pikiran deui naon nu dipikareueus
Lamun urang sunda kabeh jadi si kabayan
Kuring melang hiji waktu urang kababayan
Urang bakal kababayan, ukur bisa kababayan, salawasna kababayan

Si Kabayan urang sunda
Urang sunda lain Si Kabayan
Si Kabayan urang sunda
Urang sunda ulah jadi si Kabayan

Jol

Jol anjeun datang deui
Sanggeus sabaraha kali
Ngahianat
Nganyeyeri
Torojol jol
Anjeun datang deui

Jol anjeun datang deui
Ku anehna kuring bet lengle
Hararese
Nutup hate
Torojol jol jol
Anjeun datang deui

Ku kuring ditutup ku anjeun dibuka
Tutup buka rusak engselna
Ku kuring ditutup ku anjeun dibuka
Tutup buka leungit koncina
Ku kuring ditutup ku anjen dibuka
Tutup buka lesot tolakna
Ku kuring ditutup ku anjen dibuka
Tungtungna mah panto muka salina

Jol anjeun datang deui
Kungsi ngahianat kungsi
Kuring lengle eleh deui
Daek deui poho kana kanyeri

Jurig

Nepangkeun nami abdi jurig
Padamelan ngaheureuyan
Dugikeun ka nyilakakeun
Teu dikampung teu dikota
Pokona dimana-mana

Nepangkeun nami abdi jurig
Rerencangan jalmi ageung
Sobat alit konglomerat
Sareng pajabat nu bangsat
Nu sok nipu rakyat

Abdi resep bergaul sareng aranjeunna
Teu seueur carios nu penting seueur artos
Halal haram tara janten pasualan
Nu penting makmur wareg beuteung wareug bujur

Nepangkeun nami abdi jurig
Upami salira kabita
Palay ngajago di dunya
Kedah siga aranjeuna
Halalkeun sagala cara
Akherat mah kumaha jaga

Awewe Sapi Daging

Aya awewe jaman ayeuna
Ngaku awewe modern
Berkarier penuh obsesi
Sagala hayang siga lalaki
 
Ceunah emansipasi
Bari uteukna teu ngarti
Bisnis beurang peuting
Bisnis naon duka teh teuing
 
Salakina di imah ngajaga tulak panto
Anak diasuh cukup ku suster jeung babu
Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah
Ngarepkeun ti salaki ceunah mah teu cukup wae
Emas berlian renceum ngaku bati tina bisnis
Padahal mah hadiah ti rupa-rupa bayawak
 
Awewe nu kieu lain awewe modern
Tapi sapi daging peunciteun tukang jagal
Nganut emansipasi kaluar tina aturan
Montong ngawalan kodrat
Bisi ngadon jadi bejad

Kabogoh Jauh

Boga kabogo jauh
Mentas laut leuweung gunung
Tapi apel teu bingung
Cukup hallo na telepon

Kuring di pulau jawa
Manehna pulau sumatera
Lamun malam mingguan
Mojok via SMS-an

Jelema palinter
Dunya beuki maju
Najan urang pajauh
Bisa ngobrol unggal waktu

Tiap SMS-an atawa nelepon
Teu jadi pikiran
Kajeun pulsa kabobolan
Nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna
 
Boga kabogo jauh
Meuntas laut leuweung gunung
Tapi apel teu bingung
Cukup hallo na telepon

Mega Sutra Pantai Carita

Mega sutra di langit pantai carita
Bodas nyacas dipulas endahna rasa
Saksi asih dina munggaran carita
Waktu urang nepungkeun geuteurna cinta
Dina dada aya rasa
Dina rasa aya bagja
Ngagalura ibarat ombak sagara
Di sisi basisir
Laut pantai carita
Nya didinya urang teh wakca balaka

Mega sutra di langit pantai carita
Bodas nyacas dipulas katineung rasa
Saksi asih mekarna hareupan cinta
Poe isuk muga laksana paneja
Mega sutra….
Di langit pantai carita

Mobil Butut

Mobil butut kaluaran baheula
Sajaman jeung bedil sundut harita
Ayeuna mah mobil butut geus jarang
Nambangan ge di kota ge geus di larang

Dut durut dut dut
Mobil maju na ngidul
mogok di jalan radiatorna ngebul
Kenekna turun nyiuk cai di solokan
Mobilna nginum jiga kebo di mandian

Talak Tilu

Mana nyeri, nyeri nyeri teuing
Ceurik ati ditambelarkeun
Henteu beunang ku disabaran
Aduh alah ieuh tega teh teuing

Indit sore kurunyung geus subuh
Abdi tunduh mukakeun tulak
Batin nyeri ceurik sorangan
Aduh alah ieuh tega teh teuing

Nyeri nyeri nyeri
Moal beunang diubaran
Kajeun tutumpuran
Paeh ge teu panasaran
Meungpeung ngora keneh
Meungpeung urang can batian
Pek geura serahkeun
Talak tilu sakalian

Henteu butuh lalaki curaling
Boga rasa sok ieu aing
Henteu robah teu eling eling
Aduh alah ieuh tega teh teuing

Dina Amparan Sajadah - Darso

Dina amparan sajadah
Abdi sumujud pasrah
Diri nu lamokot ku dosa
Nyanggakeun sadaya-daya

Dina amparan sajadah
Abdi sumujud pasrah
Mundut pangampura Gusti
Ya Allah Robbul Izzati

Taya deui panglumpatan
Taya deui pamuntangan
Mung Allah Pangeran Abdi
Pangeran anu sajati

Duriat - Darso

Dina hate kuring anjeun cicing
Dina hate anjeun kuring cicing
Bener-bener henteu bisa ngejat
Dibeungkeut ku tali duriat

Sanajan loba nu daratang
Pating kuriling neangan lawang
Pating kaletrok kana panto hate
Tapi ku urang teu dipalire

Duriat teu bisa digantian ku rupa
Duriat teu bisa dihilian ku harta
Duriat teu bisa di aya-aya
Duriat datang na heunteu kapaksa

Dikotretkeun dina hate tidituna
Diguratkeun dina rasa tidituna
Dibuka di baca ku urang duaan
Di jaga di riksa pinuh rasa ka heman

Lembur Kuring

Na dimana lembur kuring
Di nu anggang pagunungan
Ngenes ngangres duh tibelat
Nya mamanahan
Matak waas jeung kagagas
Ari ras emut ka lembur
Andon suka jeung nalangsa
Tilas kuring suka betah
Dibali geusan ngajadi
Pulangkeun kuring pulangkeun
Pulangkeun ka bale pulang
Lemah cai dunungan geus ngancik

Ref.
Lembur matuh, naha atuh
Milih bandung kota kembang
Bandung nu heurin ku tangtung
Sasakala Sangkuriang
Dilingkung ku gunung-gunung
Gunung cupu mandala ayu
Hayu sindang ka sumedang
Ngan pacuan ngarangrangan

Cipt. RTA. Sunarya

Imut Malati

imut Malati
wengi tadi geuningan patepang deui
nu kapiati
ti kapungkur jungjunan dianti-anti

ti gunung putri
sareng saha salira lungsur ka landeuh?
lagu kamari ngagalindeng lalakon
gending kadeudeuh

najan sakedap jorelat tunjung balebat
estu mo hilap karaos matak tibelat
ku henteu terang mulihna
ku henteu terang mulihna eh… naha iraha

najan mung imut saulas sakilat ilang
tansah kairut hanjakal teu sering tepang
ku henteu terang leosna
ku henteu terang leosna eh... geuning kamana

Cipt. Mang Koko


Sariak Layung

Sariak layung di gunung
Iber pasini patepung layung
Teuteup jauh ngawangwang
nu dipigandrung
Eh, ngawangwang nu dipigandrung
Aduh
Harendong meupeuy harideung
Jalan satapak rarambu leuweung
Kumalangkang rongheap nu kapigandrung duh
Eh, rongheap nu kapigandrung duh
Surya surup layung hibar
Katanjakan sawangan dihuma
Geus ngolebat ieuh samar-samar
Hariring asihna kapireng ngaleler
Angin tiis ti mumunggang
Katitipan harewos kamelang
Tawis deudeuh ieuh nu maranti
Sungkeman kaheman
Saranggeuy malati

Cipt. Mang Koko

Kembang Tanjung Panineungan

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
Dipakarangan nu reumis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep
Geus opat tahu ka tukang
Ema nyipta mulung bentang
Nu marurag peuting tadi
Bentang seungit ditiiran pangangguran
Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung reujeung hidep
Bet henteu sangka, aya nu dating
Ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep
Nu opat poe teu mulang ngepung gunung
Pager bitis
Cenah tiwas peuting tadi
Layonna keur kadieukeun, dipulangkan
Harita waktu layonna geus dating
Ema ceurik ieuh balilihan
Ras ka hidep ieuh na kandungan
Utun inji budak yatim, deudeuh teuing
Harita waktu layon geus di gotong
Ema inget ieuh kana tanjung
Dikalungkeun na pasaran
Kembang asih panganggeusan ieuh ti duaan
Anaking jimat awaking
Lamun ema mulung tanjung reujeung hidep
Kasuat-suat nya pipikiran
Tapina kedalna ngan ku hariring
Hariring eling ku eling
Kana tanjung nu dipulung
Eh kembang tanjung
Nu nyengitan pakarangan
Nu nyengitan hate urang, panineungan

Sagagang Kembang Ros

Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur weleh ti jungjunan
Ieuh asih nu wening

Runtuyan harewos
Jangji pasini katampi
Moal weleh mikaheman
Ieuh asih nu wening

Sarining kembang
Jatining asih
Jadi angkeuhan duh
Urang duaan

Rasa pangharepan
Panteng kayakinan
Na dasaring ati
Urang duaan

Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur wuluh ti jungjunan
Ieuh asih nu wening

Cipt. Mang Koko

Sorban Palid

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cilamaya
Akang haji sumangga calik
Nyanggakeun mah saaya-aya

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cikapundung
Akang haji kunaon balik ulah lila
Dalila pundung

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Najan sono najan heman
Teu sae ngobrol di jalan

Kaso pondok kaso panjang
Kaso ngaroyom ka jalan
Sono mondok sono nganjang
Sono patepang di jalan

Akang haji sorban palid
Palidna ka Cikamiri
Akang haji kunaon balik
Ulah osok da nganyenyeri


Cing Cangkeling

Kleung dengklek buah kopi raranggeuyan
Keun anu dewek ulah pati diheureuyan
Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten
Blos kakolong bapak satar buleneng

Sabilulungan

Sabilulungan, urang gotong-royong
Sabilulungan, urang silih rojong
Sabilulungan, genteng ulah potong
Sabilulungan, persatuan tembong

Tohaga, rohaka,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan
Satia, sajiwa,
Rempug jukung ngabasmi pasalingsingan.

Manuk Dadali

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang
Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang
Sukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk
Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk

Saha anu bisa nyusul kana tandangna
Gandang jeung pertentang taya bandingannana
Dipikagimir dipikaserab ku sasama
Taya karempan kasieun leber wawanenna

chorus
Manuk Dadali manuk panggagahna
Perlambang sakti Indonesia Jaya
Manuk Dadali pangkakon carana
Resep ngahiji rukun sakabehna

Hirup sauyunan tara pahiri-hiri
Silih pikanyaah teu inggis bela pati
Manuk dadali ngandung siloka sinatria
Keur sakumna Bangsa di Nagara Indonesia

Cipt. Sambas Mangundikarta


Jung Maju Maung Bandung

Sodara-sodara, penyerang Persib berada di daerah lawan,
Tendangan… Masuk sodara-sodara
Bertambah lagi kemenangan untuk Persib Bandung.

Hey Persib Bandung… padungdung geura tarung.
Hey jangan kalah, geura tandang diiring pidu’a abah.
Hey ulah rek keueung, sing reugreug teuneung ludeung.
Nu penting mah Persib tea, kudu meunang ku cara satria.

Mihape barudak...
Persib kudu ulah nepi ka eleh.
Sing meunang.
Hidup Persib.

Eleh meunang olahraga mah biasa.
Nu penting mah urang teh berjuang heula.
Jung padungdung Persib Bandung geura tarung.
Eleh menuang urang Bandung moal pundung.

Reff.
Jung maju Maung Bandung.
Patandang geura sing meunang.
Ulah ringrang tong hariwang.
Kade poho cantik sportif di lapangan.

Jung maju Persib Bandung.
Patandang mawa harepan…
Ulah ringrang tong hariwang.
Kade poho cantik sportif di lapangan.

Persib, Maung bandung
Persib, Jalu bandung.
Persib, Urang Bandung.
Persib nanjung mawa ngaran urang Bandung.

Alung-alung - Suryana Fatah

Haiya hapunten anu kasuhun Kasalarea anu denge ieu lagu
Terutama ka aceuk-aceuk akang-akang Bisi aya anu rasa ka singgung ku Oe
Sabab Oe arek balajar tembang Lamun ceuk barudak ayeuna teamah arek
babaung meureun
Haiya boleh dengar hah

Ue tumpak beca keliling-liling
Calana butut tuluy ka Alung-alung
Di Alung-alung aya kantor pulisi Kantor pulisi nyaeta seksi hiji

Aya aceuk-aceuk jeung akang-akang Di Alung-Alung bari pakaleng-kaleng
Matak kabita meureun ngeunah kacida Oe jadi kabita, betah di Alung-alung

Calana barutut keur diomean digeleng setum diawuran kaliki
Batu laleutik disada pating derekdek Gandeng teu katulungan, gandeng
teu katulungan
Jalan geus di setum beca ngageleser teu salah tumpak roda
abrug-abrugan Nepi ka Oe nunutan henteu karasa Nyaho eukuer
ngeukeupan nangkeup indung Si Kucrit.

Calana barutut keur diomean digeleng setum diawuran kaliki
Batu laleutik disada pating derekdek Gandeng teu katulungan, gandeng
teu katulungan
Jalan geus di setum beca ngageleser teu salah tumpak roda
abrug-abrugan Nepi ka Oe nunutan henteu karasa Nyaho eukuer
ngeukeupan ngeukeupan indung Si Kucrit

Haiya Oe sampai teu karasa ngalamun iyeuh
Dirasa Oe teh dimana atuh
Sing horeng di Alung-alung
Oe sedeng jalan-jalan jeung indung barudak jadi diajak pulang pelesir
kaditu kadieu
Aduh resep iyeuh kacida resepna. Haiya